Об’єднаємо учасників енергетичного ринку в незалежну експертну спілку, з метою сприяння сталому розвитку енергетичної галузі України!

ПРО НАС

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ» (PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION») є добровільним професійним громадським об’єднанням юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, задіяних в енергетичній сфері, та створена для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів. Спілка утворюється для здійснення діяльності зі статусом юридичної особи.

Знаковою подією 2019 року стало відкриття роздрібного, а потім і оптового ринків електричної енергії з метою реформування електроенергетичної галузі для об’єднання енергетичних ринків України та ЄС шляхом імплементації у внутрішнє законодавство України схваленої Урядом України Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄС про спільні правила для ринків електроенергії, яка є частиною «Третього енергетичного пакету ЄС». Одним із принципів цієї Директиви є «повне відкриття внутрішнього ринку, що дозволяє усім громадянам ЄС вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати постачання своїм клієнтам, є сумісним із свободами, гарантованими громадянам ЄС (серед іншого свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання послуг)». В енергетичній сфері ми маємо на меті досягнення повної інтеграції об’єднання енергетичних ринків України та ЄС, вдосконалюючи енергетичну політику країни відповідно до європейського законодавства та правил. Гармонізація норм цієї Директиви ЄС має привести до ефективної конкуренції на ринку електричної енергії, вдосконалення умов ведення бізнесу для всіх учасників ринку та до найкращих пропозицій для споживачів.

Реформа запроваджена, однак при налагодженні роботи в нових умовах постійно з’являються недоліки та виникають проблеми, які залагоджуються ситуаційно, без особливого залучення зацікавлених осіб. Відсутній конструктивний діалог!

 Об’єднаємо учасників енергетичного ринку в незалежну експертну спілку, з метою сприяння сталому розвитку енергетичної галузі України!

МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Головною метою Спілки є сприяння розвитку енергетичного ринку України, захист прав та свобод суб’єктів енергетичного ринку України, сприяння розвитку та впровадженню енергоефективних технологій, підвищенню енергетичної безпеки України, трансформації енергетичного сектору України у сучасний, орієнтований на ринок та інтегрований з Європейським Союзом фактор зростання.
Ціллю діяльності Спілки є створення спільної платформи для співпраці учасників на енергетичному ринку України з метою забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, демонополізації і прискореного розвитку національної енергетичної галузі України у гармонізації з енергетичним законодавством Європейського Союзу.

Основними напрямами діяльності Спілки є:
  • Сприяння розвитку та демонополізації енергетичного ринку та енергетичної галузі України;
  • Сприяння розвитку та впровадженню енергоефективних технологій;
  • Організація підвищення кваліфікації фахівців енергетичної галузі:
  • Організація заходів з удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, сприяння поширенню професійних знань із залученням провідних фахівців, сприяння в організації навчання, перепідготовки і стажування на території України і за кордоном;
  • Розробка та впровадження власних програм професійної сертифікації, що відповідають вимогам кращої світової практики;
  • Організація та здійснення підготовки учасників ринку до сертифікації та її проведення. — формування та реалізація системи постійного професійного розвитку;
  • Захист прав та свобод суб’єктів енергетичного ринку України;
  • Надання членам Спілки організаційної, юридичної, економічної, іншої консультативної та інформаційної допомоги; — представлення і захист законних інтересів Спілки та її членів в державних та суспільних структурах та у відносинах з недержавними організаціями.
  • Представлення і захист законних інтересів Спілки та її членів в державних та суспільних структурах та у відносинах з недержавними організаціями.

УЧАСНИКИ СПІЛКИ

ПРИЄДНАТИСЬ ДО СПІЛКИ

Для Членів Спілки: консультації щодо організації роботи на енергетичному ринку України, розгляд та обговорення проблемних питань, підготовка узгоджених звернень до державних органів щодо врегулювання питань сталої роботи в енергетичній галузі. Нових ліцензіатів забезпечимо фаховими порадами та консультаціями щодо роботи на енергетичному ринку.

Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права та громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають Статут Спілки та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети (цілей) Спілки.

Об’єднаємо  учасників енергетичного ринку  в незалежну експертну спілку з метою сприяння сталому розвитку енергетичної галузі України!

Для набуття членства в ГС «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»  необхідно заповнити форму заяви на вступ та анкету і надіслати на розгляд за адресою: energy.union.info@gmail.com.

Реквізити: Громадська Спілка «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ» Код ЄДРПОУ 43610044
Україна, 03057, місто Київ, а/с 56
№ рахунку UA473510050000026006879004780 АТ «УКРСИББАНК»
тел: +380958162751, e-mail: energy.union.info@gmail.com
Рішення ГУ ДПС у Чернігівській області про включення до Реєстру неприбуткових установ і організація №74/25-01-53-04-35 від 08.05.2020р.

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,
Голова Спілки Ольга Тагієва

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та Статутом. Правовою основою діяльності Спілки є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Спілкою у межах їх статутних повноважень.
Спілка є неприбутковою організацією, основною метою якої не є одержання прибутку.

КОНТАКТИ

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ» PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»

Голова Спілки — Тагіева Ольга Олександрівна, тел.: +380958162751
Головний бухгалтер — Скорогляд Оксана Василівна тел.: +380638881028
Адреса: Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська 31/33, офіс 9
Поштова адреса: 03057, місто Київ, а/с 56
Веб сторінка: www.energy-union.org
E-mail: energy.union.info@gmail.com  

Також приєднуйтесь до нашої сторінки на facebook.

Scroll to Top