ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»

PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»

НЕК Укренерго

НКРЕКП

Антимонопольний комітет України

Міністерство фінансів України

Секретаріату Енергетичного Співтовариства

USAID

Міністерству енергетики України

«щодо додаткових послуг
ПрАТ «НЕК Укренерго»
з підтримки діяльності субрахунків»

З моменту запуску нового ринку електричної енергії в тому числі запрацював Балансуючий ринок електричної енергії (далі – БР). Розрахунки на БР забезпечує Адміністратор розрахунків в особі ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (далі – АР).

Громадська Спілка «Енергетичний Союз» впродовж останніх днів отримала значну кількість звернень від учасників ринку електричної енергії (далі – УР) з приводу законності виставлених з боку АР рахунків на оплату «послуг з підтримки діяльності субрахунку UA-1».

Ситуація полягає в тому, що УР 01.07.2020 отримали від АР рахунки від 30.06.2020 на оплату «послуги з підтримки діяльності субрахунку UA-1» (далі – Послуга) за період 01.12.2019-31.12.2019. Виставлення зазначених рахунків АР обґрунтовує вимогами норм Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №307 (далі також Правила ринку), та вимогами норм договорів про врегулювання небалансів електричної енергії укладених між УР та АР (далі – Договір про врегулювання небалансів).
Проаналізувавши умови Договору про врегулювання небалансів (https://ua.energy/…/Dogovir-pro-vregulyuvannya-nebalansiv-e…) можна стверджувати про те, що надання з боку АР послуг «з підтримки діяльності субрахунку UA-1» не передбачено зазначеним договором.
Крім цього, невизначено які саме дії АР є наданням Послуги, невизначено чим підтверджується факт надання Послуги, відсутні дані щодо розрахунку вартості Послуги для кожного окремого УР і таке інше. При цьому встановлено, що рахунки на Послуги виставлені виключно УР, які здійснювали постачання електричної енергії споживачам та купували електричну енергію для власних потреб, при тому що небаланси електричної енергії створюються всіма УР, які працюють на ринку (в тому числі виробники, ОСП, ОСР, трейдери, ДП «Гарантований покупець»).

Відмітимо, що всі УР, які отримали відповідні рахунки, фактично не маючи можливості отримати своєчасний та справедливий захист, зобов’язані їх сплатити до 03.07.2020, оскільки несплата цих рахунків призведе до набуття УР статусу «Переддефолтний» та в подальшому «Дефолтний» із застосуванням до таких УР відповідних заходів з боку АР.

Зауважимо, що вартість Послуги для деяких УР досягає
5 мільйонів гривень, що має суттєвий негативний вплив на фінансові результати діяльності таких УР. До того ж зовсім незрозумілий механізм нарахування та походження цифр у рахунках

Додаткове занепокоєння викликає подальше документарне оформлення для відображення Послуг «з підтримки діяльності субрахунку» у бухгалтерському та податковому обліку, оскільки чинним законодавством не визначено як саме Послуги повинні бути оформлені з цієї точки зору. Тому є вірогідність того, що Послуги будуть оформлені неналежним чином, що призведе до застосування санкцій до УР з боку відповідних контролюючих податкових органів. Як показує практика оформлення операцій між АР та УР, ризик невірного оформлення Послуг з боку АР та подальшого застосування санкцій до УР є дуже великим.

Окремо хочемо звернути увагу на ситуацію, яка склалася з постачальниками універсальних послуг.
Згідно Закону «Про ринок електричної енергії» послуги з постачання універсальних послуг надаються виключно побутовим та малим непобутовим споживачам за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються відповідно до Методики (порядку), затвердженої Регулятором (постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 зі змінами, внесеними постаново НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244 та постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 547), та включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг. Тобто, як складова ціни універсальної послуги, “Послуга з підтримки діяльності субрахунку UA-1” застосовуватися не може.
В складі тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, який розраховується у відповідності до Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, затвердженої постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1176 такої статті витрат також не передбачено, відповідно не передбачено її і в тарифі 2020 року на послуги постачальника універсальних послуг
Отже для такої статті витрат, як “Послуга з підтримки діяльності субрахунку UA-1” у постачальника універсальних послуг джерела фінансування відсутні.

Виставлення рахунків на оплату Послуги «з підтримки діяльності субрахунку UA-1» та суми у цих рахунках – є необґрунтованими та такими, що не відповідають нормам чинного законодавства, а подальше оформлення Послуги «з підтримки діяльності субрахунку UA-1» може призвести до додаткових негативних фінансових наслідків для УР та збільшення вартості електроенергії для кінцевого споживача.

З огляду на зазначене, з урахуванням можливих негативних наслідків для УР, вважаємо за необхідне:
– НКРЕКП зобов’язати АР терміново відкликати рахунки на оплату Послуг від 30.06.2020;
– за ініціативою НКРЕКП, провести нараду із залученням УР та представників органів Державної влади щодо здійснення подібних нарахувань з боку АР та їх належного оформлення;
– АМКУ, як органу, що повинен здійснювати державний контроль за монополіями та забезпечити рівні конкурентні умови діяльності для всіх УР, перевірити дії АР на дотримання норм чинного законодавства та провести відповідний аналіз Правил ринку на відповідність вимогам антимонопольного законодавства;
– Прийняти рішення щодо здійснення міжнародного аудиту ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» за результатами діяльності першого року роботи нового ринку електричної енергії.

Про розгляд цього звернення просимо повідомити нас належним чином.

Громадська Спілка
Енергетичний Союз

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»
PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»
2020

Scroll to Top