ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»

PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»

Щодо проблем в роботі НЕК «Укренерго»

⚡️⚡️⚡️НЕК «Укренерго» – системний оператор ринку, який цілком координує ринок електричної енергії, балансує попит і пропозицію, який відповідає за міждержавні операції, на якого частково покладено законом і правилами відповідальність за суспільні обов’язки, зараз в БОРГОВІЙ ЯМІ.
⚡️Заборгованість постачальникам електричної енернгії яка накопичуються на балансуючому ринку вже з грудня 2019 року – нікому невідома та таємна !!!
Виставлення НЕК Укренерго некоректних рахунків за балансуючу енергію та за врегулювання небалансів призводять до надлишкових перерахувань коштів на розрахункові рахунки ПрАТ «НЕК «Укренерго», «вимивання» обігових коштів, довготривалого їх неповернення на рахунки учасників ринку, некоректне та неповноцінне функціонування програмного забезпечення приводить до безладу в енергетичному ринку.
⚡️Про некоректну роботу програмного забезпечення ПрАТ «НЕК «Укренерго» ще в квітні 2020 року повідомляли учасники ринку електричної енергії – державні компанії. Так, державна компанія ПрАТ «Укргідроенерго» зазначала про необхідність термінового доопрацювання з боку ПрАТ «НЕК «Укренерго» програмного забезпечення системи управління ринком електроенергії (ММS – Market management system) з метою достовірного та коректного розрахунку обсягів балансуючої енергії та небалансів електроенергії ППБ (постачальник послуг з балансування), для припинення виставлення ПрАТ «НЕК «Укренерго» некоректних рахунків.
Факт некоректного та неповноцінного функціонування Інформаційної системи Market management system також підтверджувало й НКРЕКП.
Так, 17 червня 2020 року НКРЕКП прийняла постанову №1131 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПрАТ «НЕК «Укренерго». Підставою для проведення перевірки стали відмінності в даних, наданих ПрАТ «НЕК «Укренерго» щодо обсягів проданої та закупленої балансуючої енергії .
За результатом проведення перевірки ПрАТ «НЕК «Укренерго», НКРЕКП було складено Акт №260 від 06.07.2020 року, в якому НКРЕКП зазначало про порушення НЕК «Укренерго» підп.6 п.2.3. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата (ПрАТ «НЕК «Укренерго») надавати до НКРЕКП документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень .
Наприклад, ПрАТ «НЕК «Укренерго» в звіті у формі №7 зазначало, що в листопаді 2019 року була закуплена балансуюча енергія в обсязі 107 241,50 МВт*год, однак вже в березні 2020 року (лист №01/11453 від 25.03.2020 року) ПрАТ «НЕК «Укренерго» «відкоригувало» обсяги листопада, зменшивши їх з 107 241,50 МВт*год до 56 219,5 МВт*год (тобто майже в 2 рази!).
В обґрунтування такого суттєвого, майже дворазового «коригування» обсягів, ПрАТ «НЕК «Укренерго» посилалось на надання даних за версією 1 комерційного обліку, оскільки врегулювання за версією 2 комерційного обліку не було проведено за листопад – грудень 2019 року.
Аналогічна ситуація повторилась і в грудні 2019 року. В Поясненнях до вищезазначеного акту №01/24932 від 10.07.2020 року, ПрАТ «НЕК «Укренерго» зазначало, що «саме Інформаційна система Market management system версії 2.0 забезпечує можливість формування звітності… Починаючи з березня 2020 року проводилось тестування модулю системи звітності Інформаційної системи Market management system версії 2.0, а вивантаження даних стало можливим наприкінці квітня 2020 року. В період з 05 травня по 15 травня 2020 року спеціалістами НЕК «Укренерго» проводилось вивантаження даних балансуючого ринку з модулю звітності за період з 01.07.2019 року по 10.05.2020 року в почасовому форматі. Після проведення агрегації даних було виявлено розбіжності з даними, наданими НКРЕКП листом НЕК «Укренерго» від 24.01.2020 року ».
⚡️Тобто, ПрАТ «НЕК «Укренерго» в своїх поясненнях (лист №01/24932 від 10.07.2020 року) фактично підтвердило:
a) некоректність даних балансуючого ринку за період з 01.07.2019 року по 15.05.2020 року;
b) неможливість формування звітності до щонайменше березня 2020 року, тобто до моменту тестування Інформаційної системи;
c) виявлення розбіжностей в даних балансуючого ринку в порівнянні з попередньо наданими Регулятору даними в результаті тестування Інформаційної системи Market management system, і як наслідок некоректності нарахувань учасникам ринку електричної енергії.
Саме після виявлення НЕК «Укренерго» розбіжностей в даних балансуючого ринку в результаті тестування системи управління ринком, ПрАТ «НЕК «Укренерго» вже в липні 2020 року виставило учасникам ринку рахунки за «Послуги з підтримки діяльності субрахунку UA-1» за грудень 2019 року.
Слід зазначити, що оплата такої послуги не передбачена жодним нормативним документом або договором, однак ПрАТ «НЕК «Укренерго» повідомляло, що несплата таких рахунків буде підставою для набуття учасником ринку статусу «Переддефолтний», що є першим кроком для виключення такого учасника з ринку .
⚡️⚡️⚡️Тобто, ПрАТ «НЕК «Укренерго», користуючись своєю ринковою владою, після виявлення розбіжностей у даних балансуючого ринку в результаті тестування системи управління ринком, примусив учасників ринку заплатити за послугу, яку вони не замовляли та не зобов’язані оплачувати!
При чому, учасники ринку були фактично позбавлені права оспорювати виставлені ПрАТ «НЕК «Укренерго» рахунки, оскільки сам факт їх неоплати був підставою для набуття статусу «Переддефолтний» з наступним погашенням «боргу» за рахунок фінансових гарантій учасника ринку або, у разі відсутності коштів, зміною статусу такого учасника ринку на «Дефолтний», що фактично означає повну паралізацію його участі на ринку електричної енергії!
Враховуючи монопольне (домінуюче) становище «НЕК «Укренерго», він фактично переклав спричинені своєю бездіяльністю збитки на інших учасників ринку шляхом виставлення рахунків на сплату іншим учасникам ринку. Внаслідок таких дій ПрАТ «НЕК «Укренерго», учасники ринку (серед яких є й державі компанії), понесли фінансові збитки, а також не мають можливості отримати належні їм кошти за електричну енергію на балансуючому ринку та фактично позбавлені права планувати свою господарську діяльність через постійні уточнення, перерахунки та донарахування.
При цьому, інформація про стан та динаміку розрахунків учасниками ринку регулярно не оприлюднюється, що викликає питання щодо можливого використання коштів на балансуючому ринку як джерела погашення дефіциту обігових коштів НЕК «Укренерго».

⚡️⚡️⚡️Звернення Громадської Спілки “Енергетичний Союз” щодо проведення аудиту НЕК Укренерго та виправлення Всіх недоліків та помилок – ігноруються !!!!
У зв’язку з порушеною проблемою хочеться нагадати про те, що, згідно ч.8 ст.6. ЗУ, до повноважень Регулятора на ринку електричної енергії належать визначення необхідності щодо проведення обов`язкового аудиту – балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також розрахунків на цих ринках для забезпечення розвитку конкуренції та належного функціонування ринку електричної енергії!!!!!!
⚡️⚡️⚡️Масштабність проблеми та її негативні наслідки для учасників ринку електроенергії та споживачів електричної енергії посилюються !!!!Необхідно прийняти політично непривабливе рішення та запитати де ГРОШІ????

А це для розвитку всіх учасників ринку та не тільки учасників :
⚡️1. http://www.nerc.gov.ua/…/2…/Akt-Ukrenergo_26.06.2019-227.pdf
⚡️2. https://www.nerc.gov.ua/web/printable.php?id=42897&lang=UA
⚡️3. http://www.nerc.gov.ua/…/0…/Akt-Ukrenergo_01.11.2019-376.pdf
⚡️4. https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=46023
⚡️5. https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=49775
⚡️6. http://www.nerc.gov.ua/…/lypen/22.07.2020/p15_22-07-2020.pdf
⚡️7. https://uhe.gov.ua/…/sistema-mms-pracyue-nekorektno-ukrgidr…
⚡️8. http://www.nerc.gov.ua/…/cherven/17.06.2020/p13_17-06-20.pdf
⚡️9. http://www.nerc.gov.ua/…/Akt-PAT_Ukrenergo_06.07.2020-260.p…
⚡️10. http://www.nerc.gov.ua/…/Poyasnennya_Akt-PAT_Ukrenergo_06.0…
⚡️11. https://ua.energy/…/shhodo-vystavlennya-uchasnykam-rynku-p…/
⚡️Дайте відповідь – коли цей безлад скінчиться????!!!!

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»
PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»
2020

Scroll to Top