ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»

PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»

Про обмеження конкуренції на ринку електричної енергії

     Громадська Спілка «Енергетичний Союз» за численними зверненнями учасників ринку щодо звинувачень у маніпуляціях на ринку електричної енергії з метою відстоювання інтересів кінцевих споживачів вимушена виступити на захист інтересів постачальників та трейдерів електричної енергії.
     Вважаємо неприпустимим подальші спроби НКРЕКП, Міністерства енергетики та окремих народних депутатів ВРУ знайти у трейдерах та постачальниках винуватців проблем нормативного регулювання ринку електроенергії, оскільки функція моніторингу ринку та адміністрування Правил ринку, які затверджуються Регулятором, покладена на Оператора системи передачі (ОСП).
     ОСП володіє повною інформацією щодо функціонування усіх сегментів ринку електроенергії – від ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку до балансуючого ринку, при цьому на Регулятора та ОСП покладені функції моніторингу та спостереження за ринком електричної енергії.
     Особливе занепокоєння викликає порушення процедури прийняття нормативно-правових актів Регулятором та змін до них відповідно до чинного законодавства, застосування до учасників ринку методів публічного залякування і винесення рішень, що можуть мати ознаки зловживання службовим становищем його посадовими особами, порушення процедури погодження рішень КМУ про покладення спеціальних обов`язків, тощо. Усі ці численні порушення набули такого системного характеру, що вже неодноразово привертали увагу Європейського Співтовариства та інших європейських та світових інституцій, які офіційно заявляють про неприпустимість таких принципів роботи органів влади України. Ці обставини ставлять під сумнів неупередженість та незалежність Регулятора та його рішень, які можуть прийматися під політичним впливом, оскільки кінцева мета таких змін до нормативно-правових актів зводиться не до позбавлення від викривляючих ринок факторів та створення конкурентного середовища на ринку, а до трансформації існуючої моделі у гібридну регульовану модель «вільного ринку» з посиленим адміністративним керуванням, що в наслідку призведе до посилення монопольних позицій окремих учасників ринку.
     Метою реформування електроенергетичної галузі для об’єднання енергетичних ринків України та ЄС шляхом імплементації у внутрішнє законодавство України схваленої Урядом України Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄС є спільні правила для ринків електроенергії, які є частиною «Третього енергетичного пакету ЄС». Одним із принципів цієї Директиви є «повне відкриття внутрішнього ринку, що дозволяє усім громадянам ЕС вільно обирати своїх постачальників, а усім постачальникам вільно здійснювати постачання своїм клієнтам, є сумісним із свободами, гарантованими громадянам ЕС (серед іншого свобода переміщення товарів, свобода заснування та свобода надання послуг)». В енергетичній сфері ми маємо на меті досягнення повної інтеграції об’єднання енергетичних ринків України та ЄС, вдосконалюючи енергетичну політику країни відповідно до європейського законодавства та правил. Гармонізація норм цієї Директиви ЄС має привести до ефективної конкуренції на ринку електричної енергії, вдосконалення умов ведення бізнесу для всіх учасників ринку.
     Натомість, від представників різних органів виконавчої влади все частіше лунають заяви щодо необхідності внесення змін до внутрішнього законодавства, що регулюють питання у сфері електроенергетики, які суперечать базовим нормам Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄС та українського антимонопольного законодавства, що призведуть до звуження та обмеження свобод та прав учасників ринку, застосування практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку електричної енергії, що відбувається при невтручанні АМКУ, незважаючи на те, що метою його діяльності є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.
     Одне з найбільших помилкових упереджень кола «експертів» з енергетики полягає в тому, що вони вбачають ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок товарними ринками, що не відповідає дійсності, оскільки на цих ринках відбуваються торги ще невиробленою електроенергією, що включає ризики, які покриваються ОСП за допомогою механізмів фінансової гарантії, передбаченої Правилами ринку. В дійсності нікому з учасників ринку невідомо, електроенергія якого саме виробника і у якому обсязі буде вироблена та продана у добу постачання, оскільки є ціла низка факторів та ризиків, які на це впливають, в тому числі технічні ризики (вихід з ладу блоку генерації, недостатність палива, команда на розвантаження блоку), торгівельні фактори (невиконання умов контрактів на сегменті двосторонніх договорів, т.і.), природні ризики (зміна обсягів виробітку ВДЕ внаслідок погодних чинників), тощо.
     Поглиблене вивчення суті порушеного питання «маніпуляції» криється у недосконалих механізмах балансуючого ринку, які обрані для України за моделлю Австрії, де відсутні генеруючі потужності, що на наш погляд, спотворює вітчизняний балансуючий ринок і надає некоректні економічні сигнали для усіх учасників ринку електроенергії України, що обумовлене відмінністю принципів фізичної та технічної роботи енергосистеми від принципів комерційних операцій торгового ринку.
     Як ми вже зазначили, значна кількість представників органів влади та енергетичних «експертів» намагаються виставити постачальників та трейдерів коренем зла на ринку електроенергії застосовуючи термін «торгівля повітрям». Хоча більшість з тих, хто говорить про «торгівлю повітрям», навіть не розуміють, про що йде мова.
     Фактично, купівлю та продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, на ринку «на добу наперед», на внутрішньодобовому ринку та на роздрібному ринку можна назвати «торгівлею повітрям», оскільки торгівельні операції здійснюються за товар, який ще не вироблено та невідомо ким буде вироблено, при цьому обсяги продажів трейдерів та постачальників забезпечені фінансовою гарантією (коштами чи банківськими зобов’язаннями, які передаються ОСП) згідно Правил ринку, на відміну від Виробників, які звільнені від зобов`язання вносити таку фінансову гарантію.
     А надалі, вже на балансуючому ринку відбуваються законні операції виробників електроенергії, які отримують від ОСП диспетчерські команди на розвантаження непрацюючих «холодних» блоків, без будь-яких виробничих витрат отримують прибутки та уникають відповідальності за створені ними небаланси.
     При цьому, як ми і зазначили, і трейдери з постачальниками і виробники діють у межах чинного законодавства.
    Так, відповідно до ст.44 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – ЗУ), в електроенергетиці України діє єдина диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею, розподілом та споживанням електричної енергії. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління базується на принципах об’єктивності, прозорості та недискримінаційності і має забезпечувати належне функціонування ринку електричної енергії.
    Натомість, до цього часу ОСП не забезпечено функціонування єдиної централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління, яка досі частково здійснюється на базі окремих Електроенергетичних систем НЕК «Укренерго», а Система управління ринком (ММS) не підтримує всього необхідного функціоналу для її управління. Зокрема, про це свідчить публікація на офіційному сайті ОСП про періодичні збої у роботі ММS, в тому числі в частині здійснення розрахунків та необхідності перерахунків на балансуючому ринку, з чого є очевидним, що частина диспетчерських команд фіксується у ручному режимі, а не у програмному комплексі, оскільки є необхідність у «звірці» таких команд, а канали зв’язку для передачі даних є недостатньо надійними та такими, що не забезпечують своєчасної та повної передачі необхідної інформації, внаслідок чого у ОСП почастішали випадки некоректного розрахунку цін небалансів.
    Ч.6. ст.44 ЗУ зазначено, що усі оперативні команди і розпорядження ОСП підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України. Практично щоденне застосування команд на завантаження ГАЕС у пікові години навантаження доби свідчить не лише про зниження загального попиту на електроенергію у системі, але і про систематичне невиконання команд на розвантаження блоків теплової генерації та ВДЕ, що призводить до необґрунтованих цін балансуючого ринку, які позначаються на розрахунках з кінцевим споживачем – в рахунках постачальника, як складова ціни постачання електроенергії як товару. Відповідно до Правил ринку у таких випадках ОСП має застосовувати до таких учасників плату за невідповідність – платежі за надання недостовірних даних у межах різних процесів на ринку або поведінку, що може вплинути на нормальну роботу ринку та/або об’єднаної енергетичної системи України. Наразі виставлення даного платежу досі не реалізовано в MMS, що позбавляє ОСП важливого інструменту покарання за порушення учасниками ринку. 
     Крім того, частина даних фізичного відпуску електроенергії та даних торгів на електронних майданчиках РДН та ВДР ДП «Оператор ринку» (XMTRADE) учасників ринку при завантаженні на MMS втрачаються через технічні збої у програмному забезпеченні, т.і.
     Окреме занепокоєння викликає зростання неплатежів на ринку електроенергії. В тому числі, затримка у розрахунках з постачальниками послуг балансування (ППБ) за балансуючу електроенергію та з сторонами, відповідальними за небаланс (СВБ) за електроенергію з метою врегулювання небалансів зараз сягає майже три календарних місяці. При цьому, інформація про стан та динаміку розрахунків учасниками ринку ОСП регулярно не оприлюднюється, що викликає питання щодо можливого використання коштів на балансуючому ринку як джерела погашення дефіциту обігових коштів НЕК «Укренерго».
    У зв’язку з порушеною проблемою хочеться нагадати про те, що, згідно ч.8 ст.6. ЗУ, до повноважень Регулятора на ринку електричної енергії належать визначення необхідності щодо проведення обов`язкового аудиту роботи ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також розрахунків на цих ринках для забезпечення розвитку конкуренції та належного функціонування ринку електричної енергії.

Тому, звертаємось до НКРЕКП:

  • Ініціювати проведення аудиту ПрАТ «НЕК УКРЕНЕРГО» та ДП «Оператор Ринку» із залучення міжнародних фахівців, які мають досвід подібних аудитів, для знаходження першопричин недосконалості роботи енергетичного ринку України для їх подальшого усунення;
  • Посилити заходи зі здійснення моніторингу щодо функціонування ринку електричної енергії та його сегментів (у тому числі на ринку двосторонніх договорів та на організованих сегментах ринку);
  • Не допускати практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку електричної енергії, зокрема застосування обмежень прав учасників ринку здійснювати трейдерські операції гарантовані ЗУ;
  • Запровадити рівні правила роботи на ринку та гарантувати неупереджене ставлення з боку контролюючих органів для всіх учасників ринку відповідно до положень Третього енергопакету Європейського Союзу.


Голова Громадської Спілки
Енергетичний Союз

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»
PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»
2020

Scroll to Top