ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»

PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ до Проєкту Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»

Громадська Спілка «Енергетичний Союз», яка об’єднує постачальників, трейдерів, виробників та споживачів енергоресурсів, опрацювала запропонований до розгляду НКРЕКП Проєкт Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (далі – Проєкт), якій викладено на сайті НКРЕКП, та вважає за необхідне надати свої пропозиції та зауваження до цього Проєкту.

Пропозиції та зауваження до Проєкту викладені у Додатку 1 до цього листа з порівнянням з редакцією НКРЕКП, яка пропонується НКРЕКП до прийняття.

З огляду на вищевикладене, просимо врахувати наші пропозиції та зауваження, що додаються, при розгляді відповідного питання.⚡️⚡️⚡️

Крім пропозицій та зауважень, які додаються, вважаємо за доцільне запропонувати НКРЕКП провести більш масштабну роботу із залученням представників ліцензіатів та інших зацікавлених осіб по оптимізації всіх форм звітності (місячні, квартальні, річні), за якими до НКРЕКП подаються звіти ліцензіатів, та процесу подання звітів.
Оптимізація форм звітності та процесу подання звітів, беззаперечно, призведе до підвищення прозорості даних, мінімізації помилок, спричинених людським фактором, зменшення неоднозначності трактувань показників, мінімізації часу на складання звітів, мінімізації часу необхідного для опрацювання звітних даних, зменшення паперових витрат та економії місця в архівах Регулятора.

Так, наприклад у Проєкті розглядається внесення змін зокрема до форми звітності №3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» (далі – Форма-3а). Крім звіту за зазначеною формою, постачальники щомісяця також подають звіти до НКРЕКП за формою № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії» (далі – Форма-3).
Порівнявши Форму-3а та Форму-3 можна побачити, що значна кількість показників дублюється, одні й ті самі показники мають різні назви, дані за певними групами показників в одній формі мають більш розширений зміст, а в іншій менш розширений, але за змістом ідентичний, та інше.
Як підсумок, можна обґрунтовано стверджувати про те, що Форму-3а та Форму-3 можна об’єднати та розробити загальну оптимізовану форму звітності. Після такого об’єднання звіти носитимуть більш інформативний характер, а їх наповнення охопить більш широкий спектр діяльності учасників ринку.

Така сама ситуація спостерігається і з іншими формами звітності.

Значна кількість паперів, яка здається під час звітності до регулятора, та їх дублююча інформаційна наповненість, при тому, що країна обрала курс на діджиталізацію, створюють зайві труднощі у роботі на енергетичних ринках та ускладнюють роботу самої НКРЕКП.

⚡️З огляду на зазначене, додатково просимо провести нараду для визначення необхідності загальної оптимізації форм звітності ліцензіатів та процесів подання такої звітності.
Зі свого боку представники Громадської Спілки «Енергетичний Союз» готові прийняти активну участь у вище запропонованому процесі.

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ»
PUBLIC ASSOCIATION «ENERGY UNION»
2020

Scroll to Top