Недоліки у новому фінансовому ПСО.

Громадська Спілка Енергетичний Союз має повідомити, що робота нового фінансового ПСО має ряд недоліків, які потрібно вирішувати.

Фактично обсяг електричної енергії, який постачальник універсальних послуг закуповує на РДН/ВДР складається з обсягу придбаного виключно у години пікових навантажень. Адже мінімальні базові обсяги електричної енергії закуповуються у ДП «НАЕК «Енергоатом» за ціною індекс РДН BASE в торговій зоні «ОЕС України», яка склалася у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, згідно абзацу 6 розділу 5 Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою КМУ від 05.06.2019 № 483 в редакції постанови КМУ від 11.08.2021 № 859.

В години нічного навантаження з’являється можливість купити електричну енергію на РДД за результатами аукціонів.

Ціна електричної енергії в години пікових навантажень значно вища середньозваженої ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у місяці, що передував місяцю перед розрахунковим, передбаченої у Порядку формування цін на універсальні послуги в редакції, затвердженої постановою НКРЕКП від 09.09.2021 № 1505.

Ця різниця між цінами спричиняє до критичної нестачі обігових коштів у постачальника універсальних послуг, що не дає можливості постачальнику своєчасно виконувати умови договорів, укладених з Операторами систем розподілу та Оператором системи передачі в частині розрахунків за надані послуги, що в свою чергу, може призвести до банкрутства Товариства.

Пропонуємо дати змогу постачальникам універсальних послуг купувати електричну енергію у години пікових навантажень в обсягах, необхідних для покриття потреб населенню, на «спеціальних» сесіях на УЕБ за ціною, середньозваженої ціни РДН ОЕС України – згідно розрахунку ціни електричної енергії у місяці, що передував місяцю перед розрахунковим, передбаченої у Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженої постановою НКРЕКП від 09.09.2021 № 1505.

Scroll to Top