Наказ № 187 суперечить законодавству.

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ» ознайомилась з Наказом Міністерства енергетики України № 187 від 26.05.2022 року «Про стабілізацію роботи ринку електричної енергії» (надалі – Наказ № 187), на інтернет сайті за посиланням http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37919.html. Вказаний Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 року за номером 583/37919 та має бути опублікований у Офіційному віснику України 01.07.2022, № 51 відповідно до інформації, зазначеній у Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

Наказ № 187 зобов’язує учасників ринку здійснювати купівлю електричної енергії на ринку “на добу на перед” в обсязі, не меншому ніж 10 % від щодекадного споживання споживачами. В іншому випадку до суб’єкта господарювання протиправно встановлюється відповідальність у вигляді надання статусу «Дефолтний», що в свою чергу унеможливлює здійснення постачальниками електричної енергії купівлі продажу на всіх сегментах ринку електричної енергії, та фактично припиняє господарську діяльність електропостачальника.

Учасників ринку фактично примушують до безальтернативного порядку закупівлі дорогої електричної енергії, при цьому імперативно не враховується реальна необхідність споживача у вказаних обсягах електричної енергії.

Тлумачення 10% – зовсім безглузде, як електропостачальник буде розраховувати фактичне споживання споживача за декаду, якщо фактичні обсяги електропостачальник отримує від обленерго по факту, після місяця споживання.

Положення Наказу унеможливлюють здійснення суб’єктами господарювання планування власної діяльності, враховуючи те, що обсяги споживання споживачів не залежать від електропостачальників, а беручи до уваги також наявність активних військових дій на території України, – виконання пункту 1 Наказу є апріорі неможливим.

Тому ми розуміємо що Наказ №187 – це розроблений Міненерго «маніпуляційний механізм» потрапляння електропостачальників в «Дефолт».

Також не враховується можливість АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» забезпечити продаж електричної енергії учасникам ринку у відповідному обсязі. Наказом № 187 не встановлюється жодних кореспондуючих обов’язків щодо продажу оператором ринку учасникам 10% обсягів електричної енергії.

Електропостачальники вже закупили обсяги за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії, необхідні для виконання обов’язків за договорами про постачання електричної енергії споживачу у липні 2022 року. У зв’язку з цим, купівля учасниками ринку додаткового обсягу у розмірі 10% призведе до додаткового фінансового навантаження:

• до електропостачальників будуть застосовані штрафні санкцій за невиконання вже укладених двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії у випадку, коли електропостачальник в односторонньому випадку зменшить обсяг закупівлі через необхідність виконання положень Наказу №187;

• у разі неможливості зменшення обсягів закупівлі електричної енергії

(генерація Укргідро) виникнуть небаланси електричної енергії, тому що електропостачальники вимушені віддати за копійки свої обсяги електричної енергії, закуплені за двосторонніми договорами – на Балансуючий ринок, та будуть нести збитки. При цьому наголошуємо – що не факт що електропостачальники зможуть купити ці обсяги на ринку “на добу на перед”;

• купівля 10% на РДН це залучення додаткових кошти для закупівлі дорогої електричної енергії.

Щодо закупівлі 10 % на РДН постачальниками універсальної послуги , то Наказ №187 порушує всі Постанови КМУ щодо виконання ПСО, та Постанови НКРЕКП щодо постачання малому непобутовому споживачу. Закупівля електричної енергії для ПУПів можлива тільки з розрахунку 10% вільної поставки. Інакше це приведе до збільшення компенсації ПУПам з державного бюджету, або за рахунок Енергоатому.

Окрім цього слід зауважити що всі вищезазначені проблеми призведуть до збільшення ціни електричної енергії кінцевому споживачу в умовах війни.

Зауважень багато, але хочемо звернути увагу на пункт 3 Наказу № 187 котрим встановлюється відповідальність для суб’єктів господарювання за невиконання вимог Наказу у вигляді надання таким суб’єктам статусу «Дефолтний».

На виконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії”, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було прийнято постанову від 14.03.2018 N 307 “Про затвердження Правил ринку”. Термін «Дефолтний» знаходить своє відображення саме у вказаних Правилах ринку та є частиною складної процедури усунення «порушника» від участі у ринку електричної енергії. Перед тим як отримати статус «Дефолтний» суб’єкт господарювання отримує статус «Переддефолтний», – скороченої процедури набуття «Дефолтного» статусу законодавством не передбачено. Регулятором затверджена процедура отримання учасником ринку статусу «Дефолтний», а також визначено чіткий перелік обставин при настанні яких учасник отримує означений статус (п.1.7.4 Правил ринку), даний перелік не підлягає широкому тлумаченню.

Наказ № 187 скорочує визначену процедуру та перевищує надані законодавством України повноваження та в свою чергу дає право стверджувати, що дії Міненерго виходять за межі закріпленої Конституцією України парадигми відповідно до якої усі без винятку органи державної влади повинні діяти виключно у межах та у спосіб, що визначені законодавством.

Приймаючи до уваги усе вищенаведене, ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ» вбачає у Наказі Міністерства енергетики України № 187 від 26.05.2022 року «Про стабілізацію роботи ринку електричної енергії» ознаки протиправності, його положення суперечать та порушують приписи Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про захист економічної конкуренції», Господарського кодексу України, Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.08.2018 № 448 «Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії» та Постанови N 307 “Про затвердження Правил ринку”, та наполягає на скасуванні Наказу Міністерства енергетики України № 187 від 26.05.2022 року «Про стабілізацію роботи ринку електричної енергії».

Scroll to Top