Круглий стіл “Проблемні питання ринку електричної енергії” 2 грудня 2021 р.

Енергетика є основою економіки будь якої країни. Від її стану залежать успішний розвиток усіх галузей народного господарства, рівень і якість життя населення.

Протягом останнього місяця у вітчизняній енергетиці нагромадилось чимало складних проблемних питань, які потребують ефективного і швидкого розв’язання.

2 грудня о 14 -00 Громадська Спілка “Енергетичний Союз” проводить круглий стіл онлайн zoom/ для Членів Спілки

Тема: “Проблемні питання ринку електричної енергії”

Питання для розгляду:

1. Додаткова угода з НЕК «Укренерго», пеня за попередні періоди, погрози позовами до постачальників.

2. Двосторонні форвардні Договори на УЕБ, графіки проведення аукціонів. Виконання договірних обов’язків по договорах купівлі-продажу в частині законтрактованих об’ємів електроенергії.

3. «Тимчасовий порядок…..» – який не впроваджують.

4. Стан виконання фін ПСО, тощо.

Scroll to Top