Круглий стіл – на майданчику ГС Енергетичний Союз – 13 липня 2021 року.

Тема : “Порядок визначення обсягів електричної енергії для розрахунків та фінансового врегулювання небалансів” – Порядок встановлює процедуру визначення погодинних обсягів споживання електричної енергії в точках комерційного обліку, що зареєстровані за операторами системи, електропостачальниками та сторонами приєднаними до мережі, з метою проведення розрахунків та фінансового врегулювання небалансів. “

Обговорення:

Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. У постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2018 року № 2118 «Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії»:

1) назву викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку визначення обсягів електричної енергії для розрахунків та фінансового врегулювання небалансів»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок визначення обсягів електричної енергії для розрахунків та фінансового врегулювання небалансів, що додається.»;

3) Тимчасовий порядок визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період, затверджений постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2118, викласти в такій редакції:

«Порядок визначення обсягів електричної енергії для розрахунків та фінансового врегулювання небалансів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення погодинних обсягів споживання (відбору) електричної енергії в точках комерційного обліку, що зареєстровані за операторами системи, електропостачальниками та сторонами, приєднаними до електричної мережі, з метою проведення розрахунків та фінансового врегулювання небалансів.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

оператор обліку – оператор системи, виробник та постачальник послуг комерційного обліку в ролі оператора даних комерційного обліку у відповідній області комерційного обліку;

площадка групи «а» – площадка/область комерційного обліку оператора системи та/або сторони, об’єкти якої приєднані до електричної мережі, усі точки вимірювання якої на межі із суміжними площадками/областями комерційного обліку забезпечені вузлами комерційного обліку з функцією автоматизованого інтервального обліку та дистанційного зчитування, а також де забезпечено постійне (крім аварійних ситуацій) щоденне автоматизоване формування та передача погодинних даних комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс);

площадки групи «б» – усі площадки/області комерційного обліку, які не визначені як площадки групи «а»;

погодинний профіль споживання – нормована матриця (таблиця) коефіцієнтів, що складається з 8760 або 8784 коефіцієнтів (визначених у відсотках з точністю до трьох цифр після коми) для кожної години календарного року, відповідно до яких здійснюється розподіл інтегральних даних комерційного обліку на обсяг споживання електричної енергії в окремих годинах розрахункового періоду (періоду між зчитуваннями показів засобу комерційного обліку).

1.3. Інші терміни та скорочення, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії», Правилах роздрібного ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку), Кодексі та Порядку обміну даними комерційного обліку між учасниками ринку, постачальниками послуг комерційного обліку та адміністратором комерційного обліку, затвердженому постановою НКРЕКП від _________ №__________ (далі – Порядок обміну).

…………………………………..Обговорення тривають!

Догори