Виробники не мають права експортувати електроенергію без проведення аукціону – правники.

Як відомо, від самого початку експорт електричної енергії здійснюється без проведення біржових аукціонів, на яких генерація пропонувала б різним учасникам обсяги для експорту, що не відповідає принципам прозорості та недискримінаційності умов діяльності учасників ринку.

У зв’язку з даною ситуацією, Громадська спілка «Енергетичний Союз» звернулась до наукової спільноти для отримання фахової правової позиції щодо ситуації, яка склалася при експорті електричної енергії. Зауважимо, що спілка вирішила звернутися за коментарем до фахівців, визнаних інституцій юридичної думки в Україні. Ми впевнені, що це сучасний, європейський підхід на противагу використання думок «народних» експертів.
Дві авторитетні організації – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого – надали обґрунтоване роз’яснення з цього питання.

Зокрема, у висновку НДІ вивчення проблем злочинності було акцентовано увагу на тому, що виробники здійснюють експортно-імпортні операції на підставі укладених двосторонніх договорів, адже іншого виду договорів за участі зареєстрованих учасників законом не встановлено. Згідно ст. 66 закону «Про ринок електроенергії», учасники ринку мають право вільно укладати двосторонні договори, але виробники здійснюють продаж електроенергії виключно на електронних аукціонах.

«Отже, відповідно до чинного законодавства України, продаж електричної енергії за укладеними виробниками двосторонніми договорами (крім тих виробників, яким встановлено «зелений» тариф та виробників електроенергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку) має здійснюватися шляхом проведення електронних аукціонів, тобто конкурентним аукціонним способом», – зазначається у висновку.

Також, посилаючись на норми Господарського та Цивільного кодексів, вчені відносять електронні аукціони з продажу електроенергії як до таких, для яких закладений принцип обов’язковості.

«За результатами дослідження встановлено, що здійснення виробниками експорту електроенергії без проведення електронних аукціонів… не відповідає вимогам чинного законодавства України», – відмічається у висновку інституту вивчення проблем злочинності.

Науковці з університету ім. Ярослава Мудрого звертають увагу на позицію Антимонопольного комітету, який вважає за доцільне проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

«Обов’язковою умовою експорту електроенергії є проведення електронних аукціонів з подальшим укладанням двосторонніх договорів у порядку, передбаченому спеціальним законодавством», – зазначається у висновку фахівців з університету ім. Ярослава Мудрого.

Отже, представники різних наукових юридичних установ прийшли до єдиного висновку про те, що виробники не можуть продавати електроенергію на експорт без проведення аукціону, що регламентовано як законодавством, так і рекомендаціями Антимонопольного комітету.

Scroll to Top